Werk je met oproepkrachten? Kom dan na afloop van 12 maanden in actie!

Sinds inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (de 'Wab') geldt op grond van artikel 7:628a lid 5 BW voor werkgevers de verplichting om werknemers met een oproepovereenkomst -nadat deze 12 maanden heeft geduurd- een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen, die tenminste gelijk is aan de gemiddelde arbeidsomvang in de voorafgaande periode van 12 maanden. Over deze situatie wordt maar weinig geprocedeerd. Maar onlangs werd een uitspraak gepubliceerd waarin een oproepkracht, met succes, aanspraak maakte op loon zoals bedoeld in artikel 7:628a lid 8 BW.18 oktober 2021Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Gesponsord door:

Nieuwsbrief